آهنگ شاد و جذاب دونلی شیرمحمد اسپندار

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

معرفی شیرمحمد اسپندار همراه با یک آهنگ شاد دونلی از ایشان در قالب فیلم .

استاد شیرمحمد اسپندار

استاد شیرمحمد اسپندار

در این کلیپ هم آهنگ خیلی شاد و دلچسب از استاد اسپندار رو داریم همراهه با معرفی .

منبع کلیپ در حین پخش ذکر میشود.

آهنگ شاد و جذاب دونلی شیرمحمد اسپندار