Home / Tag Archives: مهناز جمالزهی ایرندگانی استاد بزرگ سوزن دوزی بلوچستان

Tag Archives: مهناز جمالزهی ایرندگانی استاد بزرگ سوزن دوزی بلوچستان

مصاحبه با زرخاتون عظیمی از شاگردان مهناز جمالزهی استاد سوزن دوزی بلوچستان

ایران سرشار از حکایتهایی است که مربوط به استاد و شاگردانشان میشود، در دنیای امروزی که روابط اجتماعی با بهره های مادی سنجیده میشود هنوز هم روایت علاقه و احترام …

Read More »