Recent Posts

موسسه آموزش عالی سلامت خاش

موسسه آموزش عالی سلامت خاش  در مهر ماه سال ۱۳۹۱ با  ۳ رشته تحصیلی کارشناسی اتاق عمل ، کارشناسی بهداشت عمومی و کاردانی فوریتهای پزشکی و تعداد ۸۰ دانشجو  فعالیت …

Read More »

پادگان آموزشی ۰۸ خاش

پادگان آموزشی ۰۸ خاش در مسیر زاهدان به خاش در ورودی شهر خاش در دامنه شمالی کوه پنج انگشت قرار دارد کلمات کلیدی: ۰۸ خاش ۰۸ کجاست ۰۸ کجاست ؟ …

Read More »